Review [Review of: M. van Gelder. Trading places: The Netherlandish merchants in early modern Venice]

E. van Nederveen Meerkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-98
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit