Review : Towards multilingual education / Jasone Cenoz [Review of: Jasone Cenoz (2009) Towards multilingual education. Basque educational research from an international perspective]

A.M.J. Riemersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

209 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftLanguage, Culture and Curriculum
Volume23
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit