Review Vowel Patterns in Language [Review of: R. Walker (2011) Vowel Patterns in Language]

P. Jurgec

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)533-539
TijdschriftLinguistics
Nummer van het tijdschrift130
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit