Reviews; Flipping the national story of 1965 [Review of: (2013) New perspectives on the 1965 violence in Indonesia; D. Kammen (2012) The contours of mass violence in Indonesia, 1965-1968; M. Kolimon (2012) Memori-memori terlarang; Perempuan korban & penyintas tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
Volume112
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit