Revising the Schizoparmaceae: Coniella and its synonyms Pilidiella and Schizoparme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  70 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Revising the Schizoparmaceae: Coniella and its synonyms Pilidiella and Schizoparme'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences