Revision of agents of black-grain eumycetoma in the order Pleosporales

S. A. Ahmed, W. W. J. van de Sande, D. A. Stevens, A. Fahal, A. D. van Diepeningen, S. B. J. Menken, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  107 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-154
  TijdschriftPersoonia
  Volume33
  DOI's
  StatusGepubliceerd - dec. 2014

  Citeer dit