Revision of Pseudocercosporella-like species causing eyespot disease of wheat

B. Robbertse, G.F. Campbell, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  223 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-48
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume61
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit