Revision of the medically relevant species of the yeast genus Diutina

Chunyan Ming, Jin Huang, Yanyan Wang, Qian Lv, Bing Zhou, Taohua Liu, Yu Cao, Bert Gerrits van den Ende, Abdullah M S Al-Hatmi, Sarah A Ahmed, Guanghua Huang, Fengyan Bai, Sybren de Hoog, Yingqian Kang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Abstract. Diutina (Candida) rugosa is emerging as a causative agent of human infections. Recently some close relatives have been described, that is, D. mesorug
Originele taal-2Engels
TijdschriftMedical Mycology
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 apr. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revision of the medically relevant species of the yeast genus Diutina'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit