Revisiting an Aspergillus flavus strain Isolated from an Egyptian sugarcane field in 1930

Mohamed F Abdallah, Kris Audenaert, Sarah De Saeger, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting an Aspergillus flavus strain Isolated from an Egyptian sugarcane field in 1930'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences