Revisiting Metarhizium and the description of new species from Thailand

S Mongkolsamrit, A Khonsanit, D Thanakitpipattana, K Tasanathai, W Noisripoom, S Lamlertthon, W Himaman, J Houbraken, R A Samson, J Luangsa-Ard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting Metarhizium and the description of new species from Thailand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences