Revisiting Social Historiography of Qajar Persia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-15
TijdschriftQajar Studies
Volume8
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit