Revisiting the dilution procedure used to manipulate microbial biodiversity in terrestrial systems revisited

Y. Yan, E.E. Kuramae, P.G.L. Klinkhamer, J.A. Van Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

554 Downloads (Pure)

Samenvatting

http://aem.asm.org/
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4246-4252
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume81
Nummer van het tijdschrift13
Vroegere onlinedatum17 apr 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting the dilution procedure used to manipulate microbial biodiversity in terrestrial systems revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit