Revisiting the dilution procedure used to manipulate microbial biodiversity in terrestrial systems revisited

Y. Yan, E.E. Kuramae, P.G.L. Klinkhamer, J.A. Van Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

556 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revisiting the dilution procedure used to manipulate microbial biodiversity in terrestrial systems revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences