Revisiting the first dinosaur park: A once-ridiculed sculpture display is worth a second look

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1496
Aantal pagina's1
TijdschriftScience
Volume377
Nummer van het tijdschrift6614
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 sep. 2022

Citeer dit