Revisiting the Istanbul Gezi Park Movement

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)9-9
Aantal pagina's1
TijdschriftSharq
StatusGepubliceerd - 14 aug. 2013

Citeer dit