Revisiting the phylogeny of Teratosphaeriaceae using established and novel markers

M. Binder, B. Stielow, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)16-16
  TijdschriftPhytopathology
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit