Revolt with a Revolutionary Perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)569-575
TijdschriftIranian Studies
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit