Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics during the Indonesian Independence War 1945-1949

Ireen Hoogenboom (Redacteur), G.A. van Klinken (Redacteur), Roel Frakking (Redacteur), et. al (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
UitgeverijAmsterdam University Press
Aantal pagina's538
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit