Reward effect of light

Jacobo Itzhacki Sitton

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Mendoza, Jorge, Promotor, Externe Persoon
  • Kalsbeek, A., Co-promotor
Datum van toekenning13 sep. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit