Rewiring E2 enzymes

Koichi Sato, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-229
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Chemical Biology
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2020

Citeer dit