Rewiring glucose metabolism improves 5-FU efficacy in p53-deficient/KRASG12D glycolytic colorectal tumors

Marlies C Ludikhuize, Sira Gevers, Nguyen T B Nguyen, Maaike Meerlo, S Khadijeh Shafiei Roudbari, M Can Gulersonmez, Edwin C A Stigter, Jarno Drost, Hans Clevers, Boudewijn M T Burgering, Maria J Rodríguez Colman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rewiring glucose metabolism improves 5-FU efficacy in p53-deficient/KRASG12D glycolytic colorectal tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds