RHINO-ORBITAL-CEREBRAL MYCOSIS AND CAVERNOUS THROMBOSIS

D. M. Li, P. P. Shang, L. Zhu, G. S. De Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-10
  Tijdschrift European Journal of Inflammation
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit