Rhinocladiella aquaspersa, proven agent of verrucous skin infection and a novel type of chromoblastomycosis

H. Badali, A. Bonifaz, T. Barron-Tapia, D. Vazquez-Gonzalez, L. Estrada-Aguilar, N.M.C. Oliveira, J.F. Sobral, J. Guarro, J.F. Meis, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    53 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhinocladiella aquaspersa, proven agent of verrucous skin infection and a novel type of chromoblastomycosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences