Rhizobacterial community structure differences among sorghum cultivars in different growth stages and soils

T.R. Schlemper, M.F.A. Leite, Adriano Reis Lucheta, M. Shimels, H.J. Bouwmeester, J.A. van Veen, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhizobacterial community structure differences among sorghum cultivars in different growth stages and soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences