Rhizopus arrhizus vs. R. oryzae vs. R. delemar - species concept and recommended nomenclature of the Rhizopus arrhizus complex

G. Walther, S. Dolatabadi, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)36-36
  TijdschriftMycoses
  Volume57
  StatusGepubliceerd - sep. 2014

  Citeer dit