Rhizosphere and litter feedbacks to range‐expanding plant species and related natives.

M. Manrubia (Co-auteur), W.H. van der Putten, C. Weser, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-365
TijdschriftJournal of Ecology
Volume108
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit