Rhizosphere and litter feedbacks to range‐expanding plant species and related natives.

M. Manrubia (Co-auteur), W.H. van der Putten, C. Weser, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)

Zoekresultaten