Rhizosphere fungal communities are influenced by Senecio jacobaea pyrrolizidine alkaloid content and composition

G.A. Kowalchuk, W.H.G. Hol, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhizosphere fungal communities are influenced by Senecio jacobaea pyrrolizidine alkaloid content and composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences