Rhizosphere fungi actively assimilating plant-derived carbon in a grassland soil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten