Rhizosphere fungi actively assimilating plant-derived carbon in a grassland soil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhizosphere fungi actively assimilating plant-derived carbon in a grassland soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences