Rhizosphere microbial community and its response to plant species and soil history

P.V. Garbeva, J.D. van Elsas, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Rhizosphere microbial community and its response to plant species and soil history'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology