Rhynchostomatoid fungi occurring on Proteaceae

S. Lee, J.Z. Groenewald, J.E. Taylor, F. Roets, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)902-910
  TijdschriftMycologia
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit