Rich Internet Publications: "Show What You Tell"

L. Breure, H. Voorbij, M.L. Hoogerwerf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Digital Information
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit