Richness in Functional Connectivity Depends on the Neuronal Integrity within the Posterior Cingulate Cortex

Anton R Lord, Meng Li, Liliana R Demenescu, J. Van der Meer, Viola Borchardt, Anna Linda Krause, Hans-Jochen Heinze, Michael Breakspear, Martin Walter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Richness in Functional Connectivity Depends on the Neuronal Integrity within the Posterior Cingulate Cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences