Ridders, priesters en wijn [Review of: K. van Eickels (1995) Die Deutschordensballei Koblenz und ihre Wirtschaftsentwicklung im Spätmittelalter]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)105-110
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume8
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit