Rise of robot city politics: The state of affairs in the Netherlands.

R. van Est, Iris Korthagen, Damion Bunders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit