Risico op sterven door vliegtuigongeluk sterk afgenomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit