Risicobeoordeling van blauwalgen: Snel, nauwkeurig of beide?

D.B. van de Waal, Quirijn Schürmann, Edwin Kardinaal, S. Sollie, Petra Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Waterschappen en provincies willen graag weten wat het gezondheidsrisico is van giftige blauwalgen in hun zwemwateren. De ideale methode hiervoor is nauwkeurig, snel én betaalbaar. Het aanbod varieert van weinig specifieke maar snelle biomassabepalingen tot precieze maar dure toxinemetingen. Hoe goed schatten deze methodes het gezondheidsrisico voor recreanten in, en is er een optimale methode of combinatie van methodes?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-15
Aantal pagina's4
TijdschriftWater Matters
StatusGepubliceerd - 31 dec. 2023

Citeer dit