Rising CO2 levels will intensify phytoplankton blooms in eutrophic and hypertrophic lakes

J.M.H. Verspagen, D.B. Van de Waal, J.F Finke, P.M. Visser, E. Van Donk, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

352 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rising CO2 levels will intensify phytoplankton blooms in eutrophic and hypertrophic lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences