Risk assessment of genetically modified crops - potential of four arable crops to hybridize with the wild flora

A.J.A.M. Kapteijns

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-149
  TijdschriftEuphytica
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit