Risk-averse personalities have a systemically potentiated neuroendocrine stress axis: a multilevel experiment in Parus major

A.T. Baugh (Co-auteur), R.A. Senft, M. Firke, A. Lauder, J. Schroeder, S.L. Meddle, K. van Oers, Michaela Hau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

177 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk-averse personalities have a systemically potentiated neuroendocrine stress axis: a multilevel experiment in Parus major'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences