Risk of angle-closure glaucoma after diagnostic mydriasis in non-selected subjects. The Rotterdam Study

R.C.W. Wolfs, D.E. Grobbee, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2683-2687
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume38
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit