Risk screening and management of alien terrestrial planarians in The Netherlands

Naomi W. Thunnissen* (Co-auteur), Sytske A. de Waart, Frank P.L. Collas, Eelke Jongejans, A. Jan Hendriks, Gerard van der Velde, Rob S.E.W. Leuven

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk screening and management of alien terrestrial planarians in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology