Risky appearances, skillful performances: Female islamic preachers and professional style in Malaysia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)278–91
TijdschriftAmerican Anthropologist
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit