RNA helicase DDX3 is a regulatory subunit of casein kinase 1 in Wnt-beta-catenin signaling

C.M. Cruciat, C. Dolde, R.E. de Groot, B. Ohkawara, C. Reinhard, H.C. Korswagen, C. Niehrs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RNA helicase DDX3 is a regulatory subunit of casein kinase 1 in Wnt-beta-catenin signaling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences