Robert Darnton ‘Digitize, Democratize: Libraries and the Digital Future’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit