Robert Shell's 'Rangton van Bali': A Note on the Dutch Historiography of Slavery

G.J. Oostindie, H. Hoetink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-109
TijdschriftKronos: Journal of Cape history
Volume20
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit