Robotisation as rationalisation: editorial

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)555570
TijdschriftRobotics & Automation Engineering Journal
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit