Robust 4C-seq data analysis to screen for regulatory DNA interactions

H.J. van de Werken, G. Landan, S.J. Holwerda, M. Hoichman, P. Klous, R. Chachik, E. Splinter, C. Valdes-Quezada, Y. Oz, B.A. Bouwman, M.J. Verstegen, E. de Wit, A. Tanay, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

293 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust 4C-seq data analysis to screen for regulatory DNA interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds