Rock-inhabiting fungi originated during periods of dry climate in the late Devonian and middle Triassic

C. Gueidan, C. Ruibal, G.S. de Hoog, H. Schneider

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  109 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)987-996
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit